ГРАФИК

 

ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ
И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРЕЗ І УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА

 

 

 

 

 

КЛАС

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ДЕН

ЧАС

I клас

М. Желева

Петък

11:30 – 12:15

II клас

Т. Михалева

Вторник

11:30 – 12:15

III клас

Б. Цвяткова

Вторник

13:05 – 13:50

IV клас

С. Манджукова

Понеделник

13:05 – 13:50

V клас

Ж. Мирчева

Сряда

12:00 – 12:45

VI клас

А. Стоянова

Вторник

12:20 – 13:35

VII клас

Б. Тотев

Сряда

13:45 – 14:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК

 

ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ В НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРЕЗ І УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА

 

 

 

 

 

УЧИТЕЛ

ДЕН

ЧАС

М. Желева

Петък

12:25 – 13:00

Т. Михалева

Сряда

12:20 – 12:55

Б. Цвяткова

Понеделник

13:05 – 13:45

С. Манджукова

Вторник

13:05 – 13:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК

 

ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ПРЕЗ І УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА

 

 

 

 

 

УЧИТЕЛ

ДЕН

ЧАС

Д. Грозева

Сряда

12:50 – 13:30

Ж. Мирчева

Петък

12:50 – 13:30

А. Стоянова

Петък

12:50 – 13:30

Ж. Тодорова

Сряда

12:50 – 13:30

М. Кушува

Петък

12:50 – 13:30

 

 

 

Календар

 

Контакти