ГРАФИК

 

НА ЧАСОВЕТЕ ПО БДП

ПРЕЗ І УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА

 

КЛАС

ДАТА

ТЕМА

І клас

1.

28.09.20г.

Знам къде съм

2.

19.10.20г

Пешеходна пътека

3.

26.10.20г.

Моят безопасен път до училище и обратно

4.

02.11.20г.

Знам къде са пътните превозни средства

5.

16.11.20г.

Светофар за пешеходци

ІІ клас.

1.

28.09.20г.

 Улиците до моето училище

2.

19.10.20г. 

Виждам и чувам превозните средства

3.

23.11.20г.

Отивам на училище с превозно средство

ІІІ клас

1.

28.09.20г.

Път. Елементи на пътя

2.

02.11.20г.

Велосипед

3.

09.11.20г.

Пътен светофар на велосипедисти

ІV клас

1.

28.09.20г.

Кръстовище

2.

19.10.20г.

Опасности на пътя и извън населено място

3.

23.11.20г.

Пътни знаци и маркировка

V клас

1.

05.10.20г.

Скоростен път. Автомобилен път.

2.

16.11.20г.

Моторни превозни средства.

3.

14.12.20г.

Предупредителни пътни знаци за опасност, пътни знаци относно предимство и пътни знаци за въвеждане на забрана и отменяне на въведената забрана.

VІ клас

1.

05.10.20

Видове пътища. Пътна мрежа.

2.

02.11.20

Пътни знаци със задължителни предписания, със специални предписания и даващи допълнителна информация.

3.

07.12.20

Моторни превозни средства със специален режим на движение.*

VІІ клас

1.

19.10.20г.

Карта на пътищата в България и автомобилна навигация.

2.

30.11.20г.

Мотопед.

3.

04.01.21г.

Пътни знаци за оказване на направления, посоки, обекти и др.,допълнителни табели.

 

 

Календар

 

Контакти