Празник на буквите отбелязаха днес първокласниците

Копирано от: https://novavarna.net
Нова Варна ©
Празник на буквите отбелязаха днес първокласниците

Копирано от: https://novavarna.net
Нова Варна ©
Първокласниците от СУ “Васил Левски” – град Девня и ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – кв. “Повеляново” вече овладяха в пълнота българската азбука. По този повод в двете училища се състоя празник на буквите, на който присъстваха родители, учители и ученици. Първолаците показаха не само че знаят буквите, но и че вече могат да четат.

Копирано от: https://novavarna.net
Нова Варна ©

Наш

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

Въпроси и отговори

 

В детската ясла/детската градина на детето ми има положително за COVID-19 дете. Трябва ли да изследвам детето си? Подлежи ли то на карантина? Продължава ли детската градина да работи? Мога ли да ходя на работа, в случай, че детето ми е под карантина? Имам ли право на болничен лист, в случай, че детето трябва да остане вкъщи? Кой издава болничния лист? Ако е общопрактикуващият лекар – кой и как го уведомява, че заради положителен резултат в детската ясла/градина, моето дете е под карантина?

 • Не, не трябва да изследвате детето си.
 • Вашето дете подлежи на задължителна карантина за 14 дни, ако е било в една група с положителното дете, или заболялото дете е от друга група, но е прекарало повече от 15 минути с Вашето в общи занимания.
 • Да, в случай че Вашето дете е поставено под задължителна карантина, Вие може да ходите на работа.
 • Да, в случай че Вашето дете е поставено под задължителна карантина, Вие имате право на болничен лист, издаден от личния лекар на детето Ви.
 • Всяко лице, вкл. и дете, се поставя под карантина с предписание на регионалната здравна инспекция. Предписанието се връчва на родител/настойник. Регионалната здравна инспекция ежедневно въвежда в  Информационната система за борба с COVID-19 данните за карантинираните лица.
 • Информационната система за борба с COVID-19 изпраща на общопрактикуващите лекари автоматично съобщение по електронна поща за всяко карантинирано лице от пациентската им листа. Целта е провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист, при необходимост.

В детската ясла/детската градина на детето ми има положителен за COVID-19 персонал/учител/директор. Как се процедира? Какво се случва с децата, които са били контактни със заразеното лице? Продължава ли детската ясла/ детската градина да работи?

 • При положителен случай сред персонал в детска ясла/детска градина се извършва епидемиологично проучване от съответната регионална здравна инспекция.
 • В хода на проучването здравните инспектори определят контактните лица (деца и персонал), които подлежат на карантина.
 • Контактните лица се поставят под 14-дневна карантина с предписания от регионалната здравна инспекция.
 • Лицата (деца и персонал), които не са поставени под карантина, продължават своите посещения/работа в детската ясла/ детската градина.

 

В класа на детето ми има положителен за COVID-19 ученик. Трябва ли да изследвам детето си? Подлежи ли то на карантина? Кой и как преценява кои деца да бъдат под карантина? Възможно ли е карантината да отпадне, ако направя на детето си PCR тест и той е с отрицателен резултат?

 • Не, не трябва да изследвате детето си.
 • Вашето дете подлежи на задължителна карантина за 14 дни, ако се обучава в една паралелка с положителното дете или заболялото дете е от друга паралелка/училище, но е прекарало повече от 15 минути с Вашето дете в общи занимания.
 • При положителен случай на COVID-19 при ученик съответната регионална здравна инспекция извършва епидемиологично проучване в учебното заведение.
 • В хода на проучването здравните инспектори определят контактните лица (ученици, учители и персонал), които подлежат на карантина.
 • Прилагането на 14-дневна карантина е съобразено с продължителността на т.нар. инкубационен период при COVID-19. Това е времето, през което Вашето дете, след осъществен контакт с положително лице, може да развие симптоми на заболяването или да стане носител.
 • Провеждането на PCR тест, в който и да е ден преди изтичане на карантината, Ви дава информация за отсъствието или наличието на причинителя към момента на вземане на пробата за изследване, но не Ви гарантира, че новият коронавирус няма да предизвика оплаквания на следващия ден, например. Затова провеждането на PCR изследване не може да отмени карантината.

 

Мога ли да ходя на работа, в случай, че детето ми е под карантина? Имам ли право на болничен лист, в случай, че детето трябва да остане вкъщи, а аз да се грижа за него? Кой издава болничния лист? Ако е общопрактикуващият лекар – кой и как го уведомява, че заради положителен резултат в училище, моето дете е под карантина?

 • Да, в случай че Вашето дете е поставено под задължителна карантина, Вие може да ходите на работа.
 • Да, в случай че Вашето дете е поставено под задължителна карантина, Вие имате право на болничен лист, издаден от личния лекар на детето Ви.
 • Всяко лице, вкл. и дете, се поставя под карантина с предписание на съответната регионална здравна инспекция. Предписанието се връчва на родител/настойник.
 • Регионалната здравна инспекция ежедневно въвежда в Информационната система за борба с COVID-19 данните за карантинираните лица. Информационната система изпраща на общопрактикуващите лекари автоматично съобщение по електронна поща за всяко карантинирано лице от пациентската им листа. Целта е провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист, при необходимост.

 

Детето ми е ученик с доказан COVID-19. Трябва ли да уведомя регионалната здравна инспекция и/или училището на детето? Под карантина ли е цялото семейство или само детето? Кой преценява това, как и в какви срокове трябва да ме уведоми? Възможно ли е карантината да отпадне, ако направя на детето си PCR тест и той е с отрицателен резултат?

 • Информационната система за борба с COVID-19 автоматично информира съответната регионална здравна инспекция за всеки положителен резултат за COVID-19. Следва да информирате учебното заведение за отсъствието на детето Ви и причината за това.
 • Всеки положителен случай, в зависимост от здравословното му състояние, се приема за лечение в болнично заведение, или се поставя под домашна изолация и лечение.
 • Всички лица от семейството/домакинството се поставят под задължителна 14-дневна карантина. Всеки положителен случай на COVID-19 се проучва от регионалната здравна инспекция, която определя контактните лица, изготвя и връчва предписания за поставянето им под карантина.
 • Прилагането на 14-дневна карантина е съобразено с продължителността на т.нар. инкубационен период при COVID-19. Това е времето, през което Вашето дете, след осъществен контакт с положително лице, може да развие симптоми на заболяването или да стане носител. Провеждането на PCR тест, в който и да е ден преди изтичане на карантината, Ви дава информация за отсъствието или наличието на причинителя към момента на вземане на пробата за изследване, но не Ви гарантира, че новият коронавирус няма да предизвика оплаквания на следващия ден, например. Затова провеждането на PCR изследване не може да отмени карантината.

 

Учител, преподавал на детето ми, е с COVID-19. Подлежи ли детето ми на карантина? Трябва ли да бъде изследвано за COVID-19 и за чия сметка? Ако има карантина – цялото семейство ли подлежи на нея? Отпада ли карантината, ако преди изтичането на 14-те дни направим на детето/на семейството PCR тест?

 • При положителен случай на учител в учебно заведение се извършва епидемиологично проучване от съответната регионална здравна инспекция. В хода на проучването здравните инспектори определят контактните лица (деца, учители и персонал), подлежащи на карантина.
 • Здравните инспектори от съответната регионална здравна инспекция, с оглед спецификите на ситуацията, преценяват дали да се извърши изследване на учители/деца, осъществили по-продължителен контакт с положителното лице. Това се прави на база оценка на риска от последващо разпространение на заболяването в колектива.
 • Ако в хода на 14-дневната карантина се проявят клинични оплаквания за COVID-19, трябва да се свържете с личния лекар на детето и с регионалната здравна инспекция за проследяване и за организиране на пробонабиране.
 • Ако детето Ви е поставено под карантина като контактно на болен учител, Вие и останалите членове на семейството не подлежите на карантиниране.
 • Прилагането на 14-дневна карантина е съобразено с продължителността на т.нар. инкубационен период при COVID-19. Това е времето, през което Вашето дете, след осъществен контакт с положително лице, може да развие симптоми на заболяването или да стане носител. Провеждането на PCR тест, в който и да е ден преди изтичане на карантината, Ви дава информация за отсъствието или наличието на причинителя към момента на вземане на пробата за изследване, но не Ви гарантира, че новият коронавирус няма да предизвика оплаквания на следващия ден, например. Затова провеждането на PCR изследване не може да отмени карантината.

 

Кой преценява дали децата/учителите/родителите да бъдат изследвани за COVID-19, кой заплаща изследванията?

 • В хода на епидемиологичното проучване здравните инспектори от съответната регионална здравна инспекция, с оглед спецификите на ситуацията, преценяват дали да се извърши изследване на учители/деца, осъществили по-продължителен контакт с положителното лице. Това се прави на база оценка на риска от последващо разпространение на заболяването в колектива. Родителите и учителите не заплащат изследванията с PCR, разходите се покриват от държавния бюджет.

 

Към кого да се обърнем, ако детето ни е поставено под карантина заради друго дете в детската градина/съученик/учител с положителен COVID-19, и забележим симптоми на коронавирусната инфекция?

 • При проява на клинични оплаквания за COVID-19 в хода на 14-дневната карантина трябва да се свържете с личния лекар на детето и с регионалната здравна инспекция за проследяване и организиране на пробонабиране.

 

Мой колега от работа има COVID-19. Трябва ли да се самоизолирам и да спра детето си от детска ясла/детска градина/училище? Трябва ли да уведомя училището/градината/яслата? Трябва ли да си направя изследване с PCR тест и за чия сметка ще е то?

 • Ако в хода на проведено от регионалната здравна инспекция епидемиологично проучване се установи, че сте контактно лице на Вашия колега, Вие ще бъдете поставени под 14-дневна задължителна карантина, като Вашето дете не подлежи на карантиниране, поради което преценката дали да уведомите училището/градината/яслата е Ваша.
 • Ако в хода на 14-дневната карантина се проявят клинични оплаквания за COVID-19, трябва да се свържете с личния си лекар и с регионалната здравна инспекция за проследяване и организиране на пробонабиране.

 

Ако класът/групата на детето ми е под карантина и ми е необходим болничен за гледане на детето, към кого следва да се обърна - към моя личен лекар или към общопрактикуващия лекар на детето?

 

 • Болничен лист за временна нетрудоспособност за гледане на карантинирано дете, вкл. и на здраво дете, върнато от детска градина или от училище заради карантина, се издава от общопрактикуващия лекар на детето. Следва да разговаряте с личния лекар по телефона още в деня на поставянето под карантина, за да уточните получаването на болничния лист. 
 • Информационната система за борба с COVID-19 изпраща на общопрактикуващите лекари автоматично съобщение по електронна поща за всяко карантинирано лице от пациентската им листа, с цел провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист, при необходимост.

 

При дете с COVID-19 имат ли право и двамата родители на болничен лист?

 • При положителен резултат за COVID-19 при дете под карантина се поставят всички членове от семейството/домакинството, за което всеки здравноосигурен има право на болничен лист.
 • Информационната система за борба с COVID-19 изпраща на общопрактикуващите лекари автоматично съобщение по електронна поща за всяко карантинирано лице от пациентската им листа. Целта е провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист.

 

Кога РЗИ заплаща тестовете за COVID-19 на ученици и учители?

 • В хода на епидемиологичното проучване здравните инспектори преценяват дали да се извърши изследване на учители/деца, осъществили по-продължителен контакт с положителното лице. Това се прави на база оценка на риска от последващо разпространение на заболяването в колектива. В такива случаи изследването се заплаща от държавния бюджет.
 • Ако в хода на 14-дневната карантина се проявят клинични оплаквания за COVID-19, трябва да се свържете с личния си лекар / личния лекар на детето и с регионалната здравна инспекция за проследяване и организиране на пробонабиране. Изследването се заплаща от държавния бюджет.

 

Във връзка с динамичната епидемична обстановка от COVID-19 в страната Министерството на здравеопазването апелира родителите и обществото за отговорно здравно и социално поведение чрез спазване на мерките за използване на лични предпазни средства, физическа дистанция и хигиена.

Необходима е споделена отговорност и съпричастност от родителите по отношение спазване на мерките не само в училище, но и извън него, за да запазим децата по-дълго време заедно в клас.

Обща е отговорността ни за опазване здравето на околните, близките, възрастните и хората в риск.

 

 

 


 

 "Приятелство горещо"

На 30.09.2020г. учениците от ОУ "Христо Ботев" -кв.Ветрен посетиха постановката "Приятелство горещо" на група "Талантино" в НЧ "Обнова1923" - кв.Ветрен.

В главните роли се изявиха учениците: Ванеса Атанасова, Жанета Генчева, Слави Георгиев, Ренета Тасева и  Миглена Маринова.

  Актьорите изнесаха три представления, в които се спазиха всички изисквания и мерки във връзка с епидемичната обстановка в страната, заради COVID-19 .

Браво, деца! Вие сте герои! Толкова енергия, отдаденост и настроение...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Европейски ден на спорта в ОУ "Христо Ботев " - кв.Ветрен

На 25.09.2020г. учениците от ОУ "Христо Ботев" - кв.Ветрен отбелязаха Европейския ден на спорта в училище (ЕДСУ) , който е посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като се залага на елемента на забавлението и се изпробват нови видове физическа активност и спорт, за да се повиши усещането за "принадлежност към училището" за всеки участник. Основната цел на събитието е да насърчава физическата активност сред учениците в цяла Европа и да включва колкото може повече деца и млади хора, училища и организации.

В събитието взеха участие учениците от 1 до 7 клас с  различни спортни дейности - щафетни игри, разделно събиране на отпадъци, почистване на училищния двор, демонстрация на ученици от Централен полицейски Таекуон-До клуб и флашмоб.

Инициативата е част от Европейската седмица на спорта и за шеста поредна година е подкрепена от Министерството на образованието и Министерството на младежта и спортa.

#ESSD2020
#beactive #безотпадъци със съдействието на BG Бъди активен
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Честит празник!

България отбелязва 112 години от обявяването на Независимостта си.

 

Тя е провъзгласена на 22 септември 1908 година с манифест на княз Фердинанд в църквата „Свети 40 мъченици“, а след това е обявена и в крепостта „Царевец“.

 

Паметникът на независимостта край Царския дворец, пл. „Княз Александър I“, София                Манифестът за независимостта на България


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Откриване на учебната 2020/2021 година

 

 

 

 

 

 

 Откриване на учебната 2020/2021 година

 

 

   Както всички български училища, така и ние ще отворим училищните врати в условията на COVID - 19, затова и този ден ще бъде по-различен, но това няма да се отрази на празничното ни настроение.

   Уважаеми родители ,

тържественото откриване на новата  2020/2021 учебна година с учениците от I и V  клас ще се състои на 15 септември 2020г. /вторник/  в двора на училището от 8:45 часа.

След тържествената час , класните ръководители ще въведат в класните стаи учениците .

В класните стаи не се допускат родители .

Учениците от II , III , IV , VI , VII класове да са в училище в 10: 15 часа .

Носенето на маски на територията на училището е задължително .

Моля , спазвайте нужната дистанция и в двора на училището .

 

На всички пожелаваме здраве, бодро настроение и училищно вдъхновение!

Успешна учебна година!

Напомняме на всички ученици, че задължително е носенето на предпазни маски/шлемове. Моля да се запознаете с Правилата за образователен процес в условията на COVID 19, качени на училищния сайт (в секция "Актуално" и "Медицинска информация" ). Те имат задължителен характер за всеки член на училищната общност и се основават на Насоките спуснати от МОН.

 


 

Важно за родители !

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

 

 


      СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ-          

І срок 2020/2021

    

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  „ХРИСТО  БОТЕВ”,   КВ. ВЕТРЕН,  ГР.  БУРГАС

 

               

     

ден

час

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

        ІVклас

понеделник

1.

Български език и лит..

Български език и лит..

Български език и лит.

Български език и лит

2.

Български език и лит..

Български език и лит..

Български език и лит.

Физ. възп. и спорт

3.

Математика

Музика

Математика

Математика

4.

Музика

Математика

Човекът и природата

Български език и лит

5.

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Английски език

6

ФУЧ Английски език

Музика

Час на класа

вторник

1.

Математика

Математика

Математика

Математика

2.

Български език и лит.

Изобразително изк.

Човекът и обществото

Изобразително изкуство

3.

Физ. възп. и спорт

Английски език

Бълг. език и литература

Човекът и природата

4.

Български език и лит.

Български език и лит.

Изобразително изк.

Физ. възп. и спорт

5.

Изобразително изк.

Физ. възп. и спорт

Бълг. език и литература

Бълг. език и литература

6.

ФУЧ Английски език

 СД „Мини баскетбол“

Бълг. език и литература

сряда

1.

Бълг. език и лит

Околен свят

Български език и лит.

Български език и лит

2.

Бълг. език и лит.

Физ. възп. и спорт

Български език и лит.

Човекът и обществото

3.

Физ. възп. и спорт

Математика

Английски език

Изобразително изкуство

4.

Математика

Български език и лит

Физ. възп. и спорт

Математика

5.

 СД „Лека атлетика“

Български език и лит

Математика

Английски език

Компютърно модел

СД „Мини баскетбол“

четвъртък

1.

Околен свят.

Бълг. език и лит

Математика

Математика

2.

Изобразително изк.

Английски език

Английски език

Човекът и природата

3.

Бълг. език и лит.

 Музика

Човекът и обществото

Бълг. език и литерату

4.

Математика

ИУЧ- Математика

Изобразително изк.

Музика.

5.

 Музика

Бълг. език и лит

Български език и лит.

Бълг. език и литература

 Музика

ФУЧ Активни и здрави

петък

1.

ИУЧ- Бълг.ез. и лит.

ИУЧ - Бълг. език и лит.

Английски език

ИУЧ-Математика

2.

ИУЧ- Бълг.ез. и лит.

ИУЧ - Бълг. език и лит.

ИУЧ-Математика

ИУЧ-Бълг. език и лит.

3.

ИУЧ- Математика

Технологии и предпр.

Физ. възп. и спорт

Технологии и предпр.

4.

Технологии и предпр.

Математика

ИУЧ - Бълг. език и лит

Английски език

5.

СД „Лека атлетика“

Технологии и предпр.

Компютърно модел

6.

Физ. възп. и спорт

               

         

        

 

ден

час

V клас

VІ клас

VІІ клас

понеделник

1.

Математика

Музика

Бълг. език и литература

2.

ИУЧ - Музика

Математика

Бълг. език и литература

3.

Бълг. език и литература

История и цивилизация

Математика

4.

Английски език

Физ. възп. и спорт

История и цивилизация

5.

История и цивилизация

Бълг. език и литература

Физ. възп. и спорт

6.

Физ. възп. и спорт

Бълг. език и литература

Физика и астрономия

Час на класа

Час на класа

Час на класа

вторник

1.

Бълг. език и литература

Физ. възп. и спорт

Математика

2.

Бълг. език и литература

Математика

Биология и здр. образование

3.

Изобразително изкуство

Бълг. език и литература

Информационни технологии

4.

Изобразително изкуство

История и цивилизация

Английски език

5.

Математика

Изобразително изкуство

История и цивилизация

6.

История и цивилизация

Английски език

Изобразително изкуство

СД“Футбол“

Изобразително изкуство

сряда

1.

Човекът и природата

Музика

Математика

2.

Човекът и природата

Бълг. език и литература

Физика и астрономия

3.

Математика

Човекът и природата

Бълг. език и литература

4.

Технол. и предприемачество

Математика

Английски език

5.

Английски език

Информационни технологии

Химия и опазване на ок.среда

6.

Музика

Английски език

Технол. и предприемачество

ФУЧ  Активни и здрави

СД“Футбол“

четвъртък

1.

Музика

Бълг. език и литература

Математика

2.

Английски език

Математика

Музика

3.

Физ. възп. и спорт

Човекът и природата

Бълг. език и литература

4.

Бълг. език и литература

Технол. и предприемачество

Физ. възп. и спорт

5.

Математика

Физ. възп. и спорт

Английски език

6.

Информационни технологии

Английски език

Биология и здр. образование

ФУЧ  Екология

СД“Футбол“

петък

1.

География и икономика

Изобразително изкуство

Бълг. език и литература

2.

Технол. и предприемачество

Английски език

География и икономика

3.

Бълг. език и литература

География и икономика

ИУЧ - Химия и оп. на ок.среда

4.

Английски език

География и икономика

ИУЧ – Математика

5.

ИУЧ - Човекът и природата

ИУЧ – Математика

ИУЧ - Музика

6.

ИУЧ – Математика

ИУЧ - Човекът и природата

География и икономика

 

 

 


 

 РАБОТА В УСЛОВИЯ НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

 

 

I .УЧИТЕЛИ

 1. Всички учители в началото на всеки учебен час да напомнят на учениците за стриктно спазване на личната хигиена /да се мият по-често ръцете, да не се разменят храни и напитки, да използват само лични пособия, да се избягва пряк досег помежду си/.

 

 1. Да инструктират учениците за безопасно ползване на дезинфектантите.
 2. При поява на неразположение от ученик, същият се изпраща в медицинския кабинет в училище и се уведомяват родителите и личния лекар, за да предприемат мерки за осигуряване на здравни грижи за детето.

 

 1. Стриктно да се прилагат и спазват мерките за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията- задължителни и препоръчителни.

 

 1. Спазване на общите здравни мерки.

 

 1.  Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).Носенето на маска или шлем е задължително:
 • в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища,

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и

столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за

институцията лица;

 • в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, кабинети, физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание.
 1. Засилена лична хигиена и условия за това:
 • Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение

на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане

и кашляне.

 • Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.
 • Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и

очите.

 • Определяне от директора на лице, отговорно за организация и спазване на правилата във връзка с епидемията.
 • Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия

персонал, в т.ч. и графици за дежурства.

 1. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при осъществяване на заниманията по интереси.
 2. Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути,

съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19.

 1. Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая

и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.

 1. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.
 2.  Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/столове/тоалетни

информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.

 

II. УЧЕНИЦИ

 1. Спазване на общите здравни мерки.
 2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).

Носенето на маска или шлем е задължително:

 • в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища,

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и

столова (освен при хранене) – за всички ученици;

 • Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.

Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила

общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между

паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването.

 • Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите - маски или шлемове.
 • Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата;
 • Преди поставяне на маската ръцете се измиват с вода и сапун или се обтриват с дезинфектант за ръце;
 • защитната маска се сваля, като се хващат връзките и се избягва докосването на предната част;
 • След сваляне на маската ръцете се измиват с вода и сапун или се обтриват с дезинфектант за ръце;
 • Защитната маска за еднократна употреба се изхвърля веднага след сваляне;
 • Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни;
 1. Учениците са длъжни да спазват необходимата дистанция помежду си при посещение на санитарните помещения(влизат само по двама),по време на междучасията и организирания отдих;
 2.  Да не споделят общи предмети или храна;
 3. Да спазват необходимата дистанция в столовата по време на хранене;
 4. При евентуално неразположение да уведомят своевременно учител, медицинското лице или родител(ако неразположението е усетено в домашна среда);
 5. Стриктно спазване на лична хигиена.
 • Старателно измиване на ръцете:
 • когато са видимо замърсени;
 • след кихане или кашляне;
 • преди, по време и след приготвяне на храна;
 • преди хранене;
 • след ползване на тоалетна;
 • след досег с животни;
 • при непосредствена грижа за болен.

Ръцете се мият 20 секунди със сапун.

 • При невъзможност за измиване , се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите;

Ръцете се оставят да изсъхнат след необходимото време за контакт за обработване на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.

 

III. ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ

 1. Задължения на помощно – обслужващия персонал /хигиенисти/:
 • Стриктно спазване на алгоритъма на дезинфекционните мероприятия на помещенията;
 • Ежедневна периодична дезинфекция на критичните точки в училищната сграда: подови покрития, бюра, чинове, дръжки на врати и прозорци, ключове за осветление,парапети, тоалетни, мивки, кранове и много други често докосвани с ръце повърхности;
 • При наличие на потвърден случай на коронавирус се извършва почистване и дезинфекция на повърхности, които са били в контакт със заболялото лице, помещението и общите части.

 

 1. Начин на приложение на дезинфектантите
 • Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба и директно да се нанасят върху повърхностите или такива, от  които се приготвят разтвори преди употреба;
 • Третират се всички малки повърхности- дръжки,бутони,клавиатури, бюра и др.;
 • Препоръчително е използване на дезинфектант под формата на спрей;
 • Повърхностите се напръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа, предварително напоена със разтвора за дезинфекция;
 • Малките повърхности могат да се обтриват  и с дезинфекциращи мокри кърпи, като същите се събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя;
 • Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности могат да се използват под формата на концентрат, от който да се приготви работен разтвор или да е готов за директна употреба.
 • Стриктно да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие;
 • Стриктно да се спазват специфичните изисквания за проветряване на помещението, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора до третираните повърхности и др.

 

IV. МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ

 1. Следи за проявени признаци на неразположения у ученици, като същите се настаняват в медицинския кабинет и се уведомят родителите.
 2. Инструктира и осъществява контрол над хигиенистите и служителите в училищния стол.
 3. Медицинското лице съдейства на обслужващия персонал при поддържане на хигиената в помещенията и спазване на указанията на Министерството на здравеопазването. Взема участие при дезинфекцирането на чиновете и бравите на класните стаи след голямото междучасие.
 4. Изисква от родителите информация за здравословното състояние на учениците.
 5. Поддържа постоянна връзка с лекуващите лекари на учениците и изисква документ за здравословното им състояние.
 6. Да се запознае и да следи за стриктно спазване на насоките за работа в системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19.
 7. Да се запознае със списъка на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19, който е поместен в Насоките за работа в системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19.
 8. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).

Носенето на маска или шлем е задължително:

- в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища,

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица.

 

 


 

  

 

 

 

Дневен режим за учебната 2020/2021 г.

 

 

 

А/ Организация на учебния ден:

 

 Целодневна организация на учебния ден е организирана  с четири групи    по вариант 1 - задължителните учебни предмети се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а часовете за самоподготовка – следобяд.
     След задължителните учебни часове желаещите ученици се подготвят в Целодневна организация на учебния ден  начален етап. Спортните дейности се провеждат по график в утвърденото седмично разписание.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б/ Продължителност  на учебните часове и междучасия:

   

 

 

 Начало на учебните занятия:
        - за начален етап - 8:00ч.

 

   Продължителност на учебните часове и занятия:
     

         I - II клас     - 35 минути
         III-VІІ клас  - 40 минути

        

За учениците от I и II клас:
 малките междучасия -15 минути
 голямо междучасие -   25 минути - след втория учебен час

 

За учениците от III до VІІ клас:
  малките междучасия -10 минути
  голямо междучасие  - 20 минути - след втория учебен час

 

За учениците от V до VІІ клас:
  малките междучасия -10 минути
  голямо междучасие  - 20 минути - след третия учебен час

 

В/ Графици за провеждане на учебните занятия

 


 

НАЧАЛЕН ЕТАП

 

І - ІІ клас

 

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

НАЧАЛО НА ЧАСА

КРАЙ НА ЧАСА

МЕЖДУЧАСИЕ

I-ви

08ч. 10 мин.

08ч. 45 мин.

15 минути

II-ри

09ч. 00 мин.

09ч. 35 мин.

25 минути

III-ти

10ч. 00 мин.

10ч. 35 мин.

15 минути

IV-ти

10ч. 50 мин.

11ч. 25 мин.

15 минути

V-ти

11ч. 40 мин.

12ч. 15 мин.

10 минути

VІ-ти

12ч. 25мин

13ч. 00 мин

 

 

 

ГРУПИ ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ  І-ІI клас

12.25 - 13.00 ч.

Организиран отдих и физ. активност

13.00 -13.20 ч.

Междучасие

13.20 - 13.55 ч.

Организиран отдих и физ. активност

13.55 - 14.10 ч.

Междучасие

14.10 - 14.45 ч.

Самоподготовка

14.45 - 15.10 ч.

Междучасие

15.10 - 15.45 ч.

Самоподготовка

 15.45 - 16.00 ч.

Междучасие

16.00- 16.35 ч.

Занимания по интереси

16.35- 16.55 ч.

Междучасие

16.55- 17.30 ч.

Занимания по интереси

 

 

В/ Графици за провеждане на учебните занятия

 

ІІІ - IV клас

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

НАЧАЛО НА ЧАСА

КРАЙ НА ЧАСА

МЕЖДУЧАСИЕ

I-ви

08ч. 00 мин.

08ч. 40 мин.

10 минути

II-ри

08ч. 50 мин.

09ч. 30 мин.

20 минути

III-ти

09ч. 50 мин.

10ч. 30 мин.

10 минути

IV-ти

10ч. 40 мин.

11ч. 20 мин.

10 минути

V-ти

11ч. 30 мин.

12ч. 10 мин.

10 минути

VI-ти

12ч. 20 мин.

13ч. 00 мин.

 

 

 

ГРУПИ ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ   ІІІ-ІV клас

 

13.00 - 14.25 ч.

Организиран отдих и физ. активност

14.25 - 14.30 ч.

Междучасие

14.30 - 15.10 ч.

Самоподготовка

15.10 - 15.20 ч.

Междучасие

15.20 - 16.00 ч.

Самоподготовка

16.00 - 16.05 ч.

Междучасие

16.05 - 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.45- 16.50 ч.

Междучасие

16.50- 17.30 ч.

Занимания по интереси

 

 

 

 

В/ Графици за провеждане на учебните занятия

 

V - VІI клас

 

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

НАЧАЛО НА ЧАСА

КРАЙ НА ЧАСА

МЕЖДУЧАСИЕ

I-ви

07ч. 50 мин.

08ч. 30 мин.

10 минути

II-ри

08ч. 40 мин.

09ч. 20 мин.

10 минути

III-ти

09ч. 30 мин.

10ч. 10 мин.

20 минути

IV-ти

10ч. 30 мин.

11ч. 10 мин.

10 минути

V-ти

11ч. 20 мин.

12ч. 00 мин.

10 минути

VI-ти

12ч. 10 мин.

12ч. 50 мин.

10 минути

VII -ми

13ч. 00 мин.

13ч.40 мин.

 

 

 

ГРУПИ  ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ  VІ клас

13.00 - 13.40 ч.

Организиран отдих и физ. активност

13.40 - 13.50 ч.

Междучасие

13.50 - 14.30 ч.

Самоподготовка

14.30 - 14.35 ч.

Междучасие

14.35 - 15.15 ч.

Самоподготовка

15.15 - 15.20 ч.

Междучасие

15.20 - 16.00 ч.

Самоподготовка

16.00 – 16.05

Междучасие

16.05 - 16.45 ч.

Занимания по интереси

16.45 - 16.50 ч.

Междучасие

16.50  - 17.30 ч.

Занимания по интереси

 

 

 

 

 Всеки ден от 11.30 ч. до 12.30 ч. и от 16.55 ч. до 17.30 ч. учителя в ЦОУД  провежда срещи с

учители, ученици и родители.

          

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - VІІ клас
 

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. – I - VII клас

 

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:


31.05.2021 г. (07.06.2021) –  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)
 

 

 

 


 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ 

  

Скъпи родители , знаем колко много въпроси предизвиква тръгването на училище на децата. За да отговорим на някои от тях , сме подготвили кратък материал .

 Всеки ден детето Ви ще прекарва между 5 и 8 часа в училище.

Тук то не само ще усвоява нови знания, но ще се учи да общува, да организира задачите си, да поема отговорност, да се грижи за външния си вид, за личната си хигиена...Много е важно кой ще му помогне по време на това " пътуване ".

Когато избирате училище, Вие избирате бъдеще за своето дете.

Очакваме Ви !

Бъдете здрави !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

"Вашите постижения градят светлото бъдеще на Бургас !

Отстоявайте с упоритост и знания своите мечти ! "

   На 5.12.2019 г. на тържествена церемония в град Бургас , кметът на града - г-н Димитър Николов награждава изявени ученици с постижения в областта на  образованието , науката и спорта .

 Сред най-изявените ученици и учители , които получават награди на Община Бургас за постигнати успехи са и г-жа  Д. Пенчева - учител в ОУ " Христо Ботев " - кв. Ветрен , Селин Нуриева - ученичка от IV клас в ОУ " Христо Ботев " - кв. Ветрен  и Дариан Абди от III клас в ОУ " Христо Ботев " - кв. Ветрен .

 Селин Нуриева е наградена за първи места в национални конкурси , а Дариан Абди - за I място на Световно първенство по карате  Шотокан в Чехия .

 Призовете се връчват по традиция в навечерието на празника на града -  Никулден .

Гордеем се с вас и ви желаем още много успехи !

Поздравления !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

 

Денят на народните будители е общобългарски  празник, ознаменуващ делото на българските просветители , книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и книжовност .

 За нас учителите е привилегия да имаме възможността да разпалваме в учениците искрите на знанието , стремежът към израстване и търсене из необятния свят на науката .

 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК !

Ние , за да отбележим празника гостуваме заедно с учениците , които тренират Таекуон- До , в  "Дом  Ронкали ".

В уютната обстановка на дома , сред усмивки и радостна глъчка , разказваме за себе си , за любими учебни предмети , игри , спорт ... времето тече неусетно и казваме " До скоро ".

Това е смисълът на всеки празник - радостта и искрите в детските очи , да си спомниш историята и да знаеш.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Поход до местността  "Трите сестри "

 

 Днес - 28.10.2019 г. , с ученици от IV до VII клас вкл. организирахме и осъществихме поход до местността  "  Трите сестри " .

 

 Това са три почти идентични хълма. Обяснение за техния произход се опитва да даде една легенда. Според нея по време на османската власт в тази област живеели три много красиви девойки - три сестри. За нещастие те били пожелани от един турски паша , който бил пленен от красотата им . Бягайки от турската орда , която била изпратена да ги залови, трите сестри отправили молба към Бог да ги спаси от съдбата, която ги очаквала, ако бъдат настигнати и да ги скрие. Тяхната молба била изпълнена и те били преобразени в тези три хълма. Най-вероятно тази легенда се базира на преданието за тракийското светилище на трите нимфи, от което се развива римската Аква Калиде .

След прехода , изпълнен с усмивки , закачки и весели разкази , спираме за почивка до параклиса " Света Петка "... толкова е вкусна закуската сред природата с приятели ...

Заглеждаме се в далечината към полетата , града и морето  и за малко да пропуснем цъфналия люляк през октомври , който е до нас .

Госпожа Николова ни разказва увлекателно за параклиса , изворчето и Светицата ...

С песен и щастливи поемаме отново към училище , а край нас есенната украса на дърветата ни подсеща какво да нарисуваме .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

На 26 септември 2019 г. Република България се присъединява към операция EDWARD. Целта е да няма ЗАГИНАЛИ ПРИ ПЪТНИ ИНЦИДЕНТИ.
Ние , учениците от V и VI клас в ОУ “ Христо Ботев „- кв.Ветрен също се присъединяваме и в беседа ще поговорим за опасностите на пътя.
Мото за България за 2019 г. – “Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!”
Статистика за България от 2016 г. до 2018 г. 
                                                         ПТП          Загинали          Ранени
19 септември 2018 година             14                   0                      17
21 септември 2017 година             19                   1                      25
21 септември 2016 година             11                    0                      14
ОБЩО            44                  1                       56
Европейска статистика от 2016 г. до 2018 г.
                                                      Загинали
19 септември 2018 година                  48
21 септември 2017 година                  43
21 септември 2016 година                  43
ОБЩО                134

Идеята на EDWARD е да насърчи всички участници в движението по пътищата, да се замислят за опасностите, с които се сблъскват .Всеки да помислим и за това как сами можем да допринесем за намаляването на рисковете на пътя. Крайната цел  в България и в другите страни да няма загинали при пътни инциденти.
Ние също сме участници в движението по пътищата – докато сме в автомобила с родителите ни , докато вървим към училище , отивайки за закуска в магазина или докато сме улисани в играта .
Тъжно е , когато близък човек пострада или загине при инцидент на пътя .
Тъжно е когато за миг невнимание се заплати с човешки живот .
Скъпи близки , родители , приятели , ние имаме нужда от вас !
Бъдете внимателни докато шофирате , пазете и себе си и нас – не използвайте телефон , не пишете в социалните мрежи , не се разсейвайте с нищо и насочете цялото си внимание към пътя и участниците в движението .
Всичко останало може да почака !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

На 24.06.19 год. се проведе XI-то награждаване в Национален ученически конкурс ,,Посланици на здравето '' 2018-2019 год.Инициативата се организира под патронажа на Министерство на здравоопазването с партьорство на Министерство на образованието,Министерство на културата,Министерство на младежта и спорта,Министерство на околната среда и водите и Представителство на Европейската комисия в България.

Основно училище,,Христо Ботев'' гр.Бургас кв.Ветрен е наградено от министър Ананиев с почетното II-ро място  по проект,,Ключът към здравето и физическата активност''на учениците от VI клас с ръководител Ани Стоянова.

Благодарим на всички ученици,родители и учители,които се включиха активно в проекта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 


 

На 31.05.2019г. от 18:00ч. с добро настроение и песни се  отбеляза края на една успешна и ползотворна учебна година за учениците от начален етап. Директорът г-жа Йорданка  Николова награди с грамота и медал  учениците с отличен успех.

 

 

Клубът по таекуон-До демонстрира уменията , с които през учебната година завоюва почетни призове.

 

 

 

 

 

 


 

24 май - Деня на славянската писменост и култура

 Благодарим на всички родители, учители и ученици на ОУ"Христо Ботев", които въпреки дъжда се включиха в тържественото шествие по улиците на града. 

Пъстрата процесия премина по главната улица Александровска и бул. Богориди, за да стигне до откритата сцена Охлюва, където се състоя и тържествения концерт, посветен на 24 май.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

По случай " XXI  Национален фестивал на детската книга- Сливен 2019" , Министерство на културата и Регионална библиотека " Сава Доброплодни"- гр.Сливен, организираха Национален литературен конкурс на тема: "Да уловиш звезда".

Даная Радулова от Vклас, участва в конкурса и получи грамота.

 

 

 

 

 


 

 

На 20.05.2019г. в двора на ОУ"Христо Ботев" се проведе инициатива

" Да засадим цвете с баба"  с ученици от първи клас.

 

 

 

 

 

 


 

 Община Бургас и Военен клуб Бургас,за поредна година, провеждат Националния конкурс "На мира в света". Тази година темата е "Моята мечта за мир". Нашите талантливи ученици участват със стихотворения и рисунки.  

I-во място за стихотворение, в   I-ва възрастова група  се класира Селин Хакиева Нуриева от  III клас.

 

 

 


 

На 13.05.2019г. се проведе тренинг "АРТ терапия" с  психолози от Община Бургас.

В тренинга взеха участие ученици от II и IV клас.

 

 

 

 


 

 

В състезателната част на Национална изложба на цветя с международно участие "Флора- Бургас"се проведе конкурс за детстко творчество. В  конкурса  взеха участие ученици от ОУ"Христо Ботев" гр.Бургас, кв.Ветрен.  с картички и макет от естествени материали. Творбите на учениците бяха изложени  в изложбена зала на "Флора - Бургас" от 28.04.2019г. до 07.05.2019г.

Всички участници  получиха грамоти.

Учениците от II клас получиха грамота за изработката на макет"Великденско дърво"

 с г-жа Петя Колева - учител ЦОУД

 

 

 

Стефан Атанасов от II клас изработи картичка.

с  г-жа  Светла Калева - ресурсен учител

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тедислав Богойчев от VI  клас изработи картичка 

с г-жа Мариела Арнаудова - психолог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

На 02.05.2019г. г-жа Светла Калева - ресурсен учител, проведе тренинг с учениците от II  и IV клас, на тема"Приятелството и доброто".

Учениците очертаха добрите черти на човешката личност.

 

 

 

 

 

 


 

На 25.04.2019г . се проведе "Час по приятелство "от  г-жа Мариела Арнаудова - психолог и г-жа Светла Калева - ресурсен учител, с ученици от III и  IV клас.

Учениците с интерес и любопитство участваха в игри за опознаване на съучениците си. Разказаха за  интересите и заниманията си в свободното време. Всички  ученици се включиха в беседа на тема "Толерантност", споделиха  своите възгледи и заедно сътвориха правила за толерантно общуване.

 

 

 

 


 

На  23.04.2019г. открит урок по английски език  на тема :  " Буква -Y" 

с първокласниците представи г-жа Боряна Цвяткова

пред родители и учители.

Учениците  изпяха любимата песен за буквите от английската азбука, показаха знания за сезоните и месеците .

 

 

 

 


На 19.04.2019г. презентация на тема "Етикет и естетика на масата -

Златни правила по време на хранене", представи г-жа Таня Попова - старши учител ЦОУД

пред ученици от  III и IV клас.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

140 години от приемането на Търновската конституция

На 16.04.2019г. ченици от  I до IV клас наблюдаваха презентация - 140 години от свикване на първия български парламент.

 

С учредителното събрание във Велико Търново  и приемането на Търновската конституция се запознаха и  учениците от V и  VIклас.

 

 

 


 

Община Бургас и Народно читалище "Фар-1946" град Бургас, 

отличиха  с  първо място  Анелия Михалева от I-ви клас,

за участие в конкурс за рисунка "141 години от Освобождението на България от османско иго".

Конкурсът е посветен на 3-ти маст.

 

 

 

 


 

Павлена Стоянова от V-ти  клас получи грамота за успешна творческа изява в

Националания конкурс за малки философи - "Малкият принц" Селановци 2019 .

 

 

 

 


Третокласниците участваха във викторина свързана със здравословния начин на живот. Състезанието е етап от дейностите по проект ,,Ключът към здравето и физическата активност ''. Участниците се оказаха  изключително добре подготвени, всичките им отговори бяха изчерпателни и точни, за което получиха заслужени награди.

Жури на викторината бе г-жа М.Арнаудова и г-н Б.Тотев,а организатори г-жа А.Стоянова и г-жа Д.Пенчева.

 

 

 

Ученичките от  VII клас, Александра Чолакова, Александрина Павлова и Павлета Попова взеха участие в III -та Национална еколгична конференция " Да мислим екологично за бъдещето",  с ръководител г-жа Ани Стоянова. Презентацията и реферата на седмокласничките  се класираха на трето място .

 

 

 

 


Първокласниците вече са грамотни!

Празникът на буквите е изпълнен с много усмивки и радостно настроение. Талантливите първокласници  изпратиха Буквара с  песни и танци, а Читанката посрещнаха с трепет и любопитство. Децата получиха книжки от Училищното настоятелство и от родителите.

 


На 22.03.2019г. се проведе XXIII ученическа философска конференция "Човек- свят". Малки философи от цяла България представиха подбрани приказки  с променен от тях финал. В тази конференция участие взе и Даяна Крачунова от V клас. Ученичката представи един по-различен и интересен финал на приказката "Неродена мома". 

  

  

    

 

 

 


Поздравяваме четвъртокласниците Галена Пеева, Богдана Стойчева и Георги Димитров за добрите резултати от  Национална Олимпиада "Знам и мога" - Областен кръг.

Галена Пеева - 32 точки.

Георги Димитров - 31,5 точки

Богдана Стойчева - 27,5 точки

При максимален брой - 46 точки.

 

 

 


 

Община Бургас награди 10 ученици  от ОУ"Христо Ботев", за участие в състезание по английски език "We love English" за втори клас. Грамота за  подготовката на учениците от II клас по Английски език и успешно провеждане на състезание  получи

г-жа Светла Пачелиева.

 

 

 


 

Първокласниците - вдъхновени, горди българчета след урока посветен на 3 март.

 

 


По случай 3 март на учениците от V до VII  клас е представен филм-презентация за Освобождението на България. Филмът обхваща събитията свързани със възстановяването на българската държавност след петстотингодишното османско владичество.

 

 


~ Честита Баба Марта! ~

                                                                                

"Баба Марта с усмивка  посрещни                                                   

мартеничка да ти вържи.

Нека тя със здраве те дари,

с любов и нежност озари.

Щастливи и незабравими дни,

много сбъднати мечти."

 

 

 

 

Баба Марта посети учениците от I до VII клас, върза им мартенички и им пожела да са живи, да са здрави,  весели и засмени!

 

 


На 28.02.2019г. г-жа Ани Стоянова и учениците от VI клас, изнесоха урок на тема" Ключът към здравето и физическата активност" пред учениците от IV клас. Представената презентация и материалите към урока  са част от Националния конкурс "Посланици на здравето". Урокът предизвика огромен интерес  сред  учениците  и ще бъде представен пред другите класове .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


На 28.02.2019г. в урока по Околен свят на тема "Моята родина"- първокласниците Франка и Йанус Мадсен  представиха чрез табло с карта и рисунки, своята родина- Дания.

 

 

 


 

На 28.02.2019г. учениците от начален курс, отбелязаха Трети март с презентация, посветена на тази велика дата в българската история.

 

 

 


На 27.02.2019г. Община Бургас и Народно читалище"Фар-1946"гр.Бургас, връчиха грамоти на участниците в конкурса за рисунка на тема "141 години от Освобождението на България от османско иго" посветен на III-ти март -Ден на Освобождението на България.

Първо място:

Анелия Михалева - I клас

Второ място:

Марин Станков -  III клас 

Татяна Тодорова - VI клас

Трето място:

Сияна Радулова - I клас

Георги Тодоров - I клас

Ренета Тасева - IV клас

Поощрителни награди:

Евилиян Живков - I клас

Антон Врънгов - I клас

Диян Врънгов - I клас

Благовеста Георгиева -I клас

Янус Мадсен - I клас

Франка Мадсен - I клас

Господин Господинов - I клас

Матю Тодоров - II клас

Стелияна Няголова - IV клас

Галена Пеева - IVклас

Габриела Юрукова - IV клас

Николета Стамова - V клас

Грамота за високо педагогическо майсторство получиха:

г-жа Боряна Цвяткова

г-жа Мариана Желева

г-жа Десислава Пенчева

г-жа Тодорка Михалева

г-н Стоян Николов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ден на розовата фланелка - световен ден за борба с тормоза в училище

Всяка година последната сряда на февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Познат е също и като „Ден на розовата фланелка“. На този ден участниците носят розово, за да символизират своята позиция. Учениците от трети клас в своята съпричастност изработиха собственоръчно розови стикери с които казват :

"Не на тормоза в училище"

 

 


 

На 23.02.2019г.в ОУ"Христо Ботев"се проведе състезание по английски език "We love English" за втори клас. Участие взеха 10 второкласника. Състезанието се организира от Община Бургас.

 

 


 

На 16 - 17.02.2019 г. в гр.Елин Пелин се проведе XI Открито първенство по Куадратлон Таекуон - До за "Купа Левски". Антон Ангелов от III клас в ОУ " Христо Ботев  " - кв.Ветрен представи достойно трениращите Таекуон- До към Централен полицейски Таекуон-До клуб и спечели 3 място на туль ( форма ).

Поздравления за Антон !

 

 

 

 


На 12.02.2019 г. се проведе обучение във връзка със задължителното въвеждане на електронни дневници през учебната 2019/ 2020 г.

 

  

 

 

 


На 9-10.02.2019 г. в гр Бургас се проведе "Изпит за технически степени " за трениращи Таекуон-До към Централен полицейски Таекуон-До клуб .

Трениращи от ОУ "Христо Ботев " - кв.Ветрен също взеха участие в изпита , на който изпитната комисия беше в състав -Председател- Сабум ним Венцеслав Игнатов - V дан и членове - Босабум ним Явор Тасев III дан и Босабум ним Пейо Чолаков  II дан 

Иван Шапошников успешно защити 9 гуп.

Антон Ангелов - защити 7 гуп.

Георги Димитров - защити 7 гуп.

Димитър Димитров - защити 10 гуп.

Поздравления за трениращите и за Босабум ним Пейо Чолаков за това , че с много внимание и търпение предава знанията си и на децата от ОУ " Христо Ботев  " - кв.Ветрен. 

Постоянството и упоритият труд винаги дават резултати.

 

 

 

 


 

Фондация"АСИСТ"-Помагащи технологии съвместно с Министерството на образованието и науката, дирекция "Приобщаващо образование", организира обучение на специалисти за работа със системи за контрол с поглед. Обученията се провеждат на 3 етапа.

Представители от ОУ"Христо Ботев"  са специалистите Мариела Арнаудова-психолог и Светла Калева- ресурсен учител.

Първи етап на 10 и 11 декември 2018г. на тема"Работа със системи за контрол с поглед и софтуер"Counicator 5" в гр.София

Вторият етап на обучението 21 и 22 януари 2019г на тема"Приложение на система за контрол с поглед и комуникация в работата с деца с увреждания", се проведе в гр.Черноморец  с практическо упражнение с децата от ЦНСТДМУ с.Атия.

 

Помагащите технологии за контрол на компютър с поглед дават възможност на хора с тежки физически увреждания, които не могат да говорят и не могат да използват ръцете си, да използват компютър. Специални камери проследяват погледа на човек в реално време. Тази информация се използва, за да се управлява компютърната мишка. Насочването на погледа движи мишката по екрана.  Задържането на погледа е клик с мишката.

Предстои трети финален етап на обучението 21 и 22 февруари 2019г. в гр.София . Всички специалисти взели участие в обучението ще  представят презентации с постигнатите резултати от работата с "Comunicator 5".

 

 


 

Наши ученици участват в Национален конкурс за кукли "В очакване на Коледа 2018". СНЦ"Усмивка" с подкрепата на Община Бургас и НЧ"Св.св.Кирил и Методий 1985"отличиха с грамота Селин Нуриева от III клас.

 

                                                                                                                              

Сертификат  за участие получи  г-жа  Десислава Пенчева - учител ЦОУД III клас.

 

 

 


 

На 18.12.2018г. се проведе първи кръг на ученическото състезание"Многознайко" -"Аз зная английски език". В него взеха участие ученици от V и VI клас. 

Те се отличиха с две първи, две втори и едно трето място, както и грамота за участие.

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 


Училищното ръководство изказва най-сърдечни багодарности на всички ученици, учители и родители, които взеха участие в Коледния базар, който се проведе на 20.12.2018г. 

Събраната сума е предадена на Училищно настоятелство"Христо Ботев" кв.Ветрен, гр.Бургас.

 

 

 


 

Г-жа Сийка Георгиева Кунева /по настоящем Карманн/ в знак на благодарност и любов към първото си училище направи дарение на собствена земя  с площ 2,5 дка.  на Училищно настоятелство"Христо Ботев" кв.Ветрен, гр.Бургас.  

Учениците и учителите от ОУ"Христо Ботев" кв.Ветрен, гр. Бургас в знак на признателност изпратиха  собственоръчно направена картичка и брошура  от  90-годишнината на училището за Коледните и Новогодишни празници.

 

 

 

 

 

 

 


Наши ученици участват в  Общинския конкурс за Коледна картичка  " Рождество Христово". Община Бургас и Център за подкрепа на личностното развитие - Бургас наградиха  на  II място картичката на Павлета Попова от VII клас.

Грамота за участие получиха Селин Хакиева Нуриева от III клас, Росица Делянова Николова от III клас и Александра Емилова Павлова от VII клас.

 

 

 

 

 


На 12 и 13.12.2018г. се проведе вътрешно-квалификационно обучение във връзка със създаване на учителско портфолио и запознаване с прoмените в Наредба №12 и условията на атестиране. На учителите от ОУ ''Христо Ботев'' беше представена подробна презенатция ,в която се разясниха ключови моменти от етапите на създаване на едно успешно портфолио. Педагогическият персонал се запозна с картите ,по които ще протече атестацията предвидена да се осъществи през 2021 година.

  

    

  

 

 

 

 


На 10.12.2018г. в читалище Обнова по случай Никулденските чествания се състоя празничен концерт. Пред жителите на квартал Ветрен учениците от ОУ ''Христо Ботев'' представиха песни и танци на морска тема, стихотворения от бележите автори като Христо Фотев и Петя Дубарова и драматизация на приказката ''Рибарят и златната рибка'' на Александър Сергеевич Пушкин. 

Жителите на квартала посрещнаха с въодушевление и овации представянето на малките големи артисти.
 

   

   

  

    

  

  

  

  

  

  

 

 


На 5.12.2018г. на официална церемония  в Бургаски свободен университет

г-н Николов кмет на Община Бургас, награди ученици получили призови места на Национални и международни  конкурси и състезания. В раздел "Спорт" са наградени следните ученици:

1. Виктор Щерев- ученик от II клас

2. Иван Шапошников- ученик от II клас

3. Станислав Йптов- ученик от IV клас

 

 

 

 


В  открит коледен турнир по Таекуон-До „София Оупън 2018”, който се проведе на 1-2.12.2018 г в град София -зала „ Арена Армеец ” , Антон Ангелов от 3 клас в ОУ „Христо Ботев”-кв.Ветрен спечели 2 място в дисциплина туль ( форма ).

В състезание участваха 384 трениращи Таекуон - До ITF от България , Гърция , Молдова и Англия .

Специални поздравления за активното участие на Антон Ангелов и Иван Шапошников в състезания  , тренировъчни лагери и други мероприятия на Централен полицейски Таекуон-До клуб и Българска Асоциация по Таекуон -До .

 

 

 

 

 


Във връзка с изпълнението на плана на методическото обединение в прогимназиален етап, днес 23.11.2018 г. се проведе открит урок  по английски език в VI клас на тема "Минало продължително време" с учител г-жа Десислава Грозева.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ученици от ОУ"Христо Ботев" участваха с рисунки в Националния конкурс"Моето ДЗИ 2018" на тема "Безопаснотта на пътя с ДЗИ".    Конкурсът насърчава устойчивия начин на живот сред подрастващите и допринася за повишаване на културата на безопасността на пътя.

 

 

 

 


 

На 16.11.2018г учениците от ОУ "Христо Ботев", съвместно със студенти по програма Еразъм +, отбелязаха Деня на толерантността. Чрез разнообразни забавни игри, учениците от начален и прогимназиален етап научиха ,че да си толерантен означава да уважаваш, подкрепяш и разбираш ближния си.

 

 

 

 


 

 

На 06.11.2018г. се проведе открит урок по музика в пети клас, на тема "Българска  народна музика". Г-н Стоян Николов - учител по музика запозна учениците с двувременен метриум и метрична схема. В урока се осъществиха елементи на възпитаваща дейност в духа на общочовешки ценности, както и на хуманизъм. Учениците които взеха участие  получиха отлични оценки. На урока присъстваха директор г-жа Йорданка Николова и педагогически екип на ОУ"Христо Ботев".

 

 

 

 

 


Министерство на образованието и науката съвместно с Национален дворец на децата наградиха с поощрителна награда Павлета Павлова- ученичка от VII клас, за участие с рисунка в Националния конкурс "Морето не е за една ваканция".  

С учител г-н Стоян Николов.

 

 

 


На 29.10.2018г. в 11:00 часа съгласно чл.11,ал.8 от НАРЕДБА №8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност и експлоатация на обектите, се проигра практическо занятие с работещи и учащи в ОУ "Христо Ботев" кв.Ветрен,гр.Бургас с примерна евакуация при възникнал пожар в "нова сграда".

Кординатор по пожарна безопасност: учител г-н Стоян Николов.

 

 


В последния ден от " Националната седмица на четенето 22-26.2018г" учениците от седми клас представят презентация на любима книга.

 

 


Четвъртият ден на" Националната седмица на четенето 22-26.2018г" е отбелязан от четвърти и седми клас.

За седмокласниците протече под надслов "Опознай българския език". Учениците се справиха отлично с решаването на езикови задачи.


Учениците от четвърти клас  представиха пред децата от подготвителна група на ДГ"Калина Малина" приказната постановка"Дядо и ряпа". След представянето на постановката учениците подариха на всяко дете ръчно изработено четящо роботче.


На 24.10.2018г ученици от  шести клас отбелязаха "Националната седмица на четенето- 22-26.10.2018" със състезание за най-добър четец на непознат текст. Призът получи  Татяна Тодорова.

 

 


 Вторият ден от "Националната седмица на четенето " 23.10.2018г. е отбелязан с две инициативи от учениците от 5 клас.                                           

В час по Български език и литература четоха откъси от любими книги, а в "Занимания по интереси" посетиха ученици от първи и втори клас, където посредством добра четивна техника, и по атрактивен начин, представиха детски книги.

 

 


В първия ден от,,Националната седмица на четенето 22-26.10.2018г." се проведе незабравима и емоционална среща на учениците от началните класове с даровитата бургаска писателка Теодора Вълева. По атрактивен начин тя запозна децата със своето творчество и представи куклен театър-изненада по една от приказките си. Събитието се проведе в читалище ,,Обнова" кв. Ветрен.

 

 

 

 


Откриване на новата учебна 2018/2019 година

Първият учебен ден отново се превърна във вълнуващ празник за малки и големи.

Тържеството  започна с посрещането на училищното знаме, както и издигането на националния трибагреник под звуците на химна "Мила Родино".
След традиционното празнично слово на директорката г-жа Йорданка Николова, празника продължи с рецитал, в който взеха участие деца от различни класове. Поздрав поднесоха развълнуваните и усмихнати бъдещи първокласници.

 

 

 


Ученици от ОУ"Христо Ботев" са наградени със сертификат за участие в Международен конкурс за детска рисунка"Пътуване на отритието- Мечти за Европа и Китай", организиран от Китайското посолство.

 

 

 

 

 


 

 На 31.05.2018г от 18:00ч. се проведе концерт под надслов "Всички заедно - приятели".  Учениците представиха песни, драматизации на приказки и танци, посветени на приятелството. Тържеството отбеляза края на една успешна и ползотворна учебна година за учениците от начален етап. Директорът г-жа Николова им връчи грамоти и награди за отличен успех.

 

 

 


24 май

ДЕН  НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ. ДЕН, В КОЙТО  С  ПРИЗНАТЕЛНОСТ СЕ ПОКЛАНЯМЕ ПРЕД ДЕЛОТО НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ. 

НАЙ-СВЕТЛИЯТ БЪЛГАРСКИ ПРАЗНИК   ОУ''ХРИСТО БОТЕВ" ПОСРЕЩНА С ПРОСВЕТИТЕЛСКИ ДУХ, ПРИКАЗНО НАСТРОЕНИЕ И НАГРАДИ  ЗА УЧЕНИЦИ   ПОСТИГНАЛИ УСПЕХИ НА НАЦИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ КОНКУРСИ.

 

 

 

 

 


 

 

 

Гордеем се с нашите учители !

 

 

 

 

 


В чест на 140 год. от Създаването на Българската армия и Деня на храбростта, на 04.05.2018г. в Гарнизонен клуб - Бургас, със съдействието на СВВБ - Бургас, Община Бургас и РУО-Бургас, в присъствието на ветерани от войните, родители и учители, са връчени 20 грамоти на победителите в Националния конкурс за рисунка и литературна творба " На мира в света". 

В раздел изобразително изкуство:             

I- ва награда на  Павлета Боянова от VI клас

II-ра награда на  Николета Стамова от IV клас

III-та награда на  Златомира Пеева от VII клас.

В раздел литература:

I-ва награда за стихотворение  на  Виктор Иванов  IV клас

 

 

 


И тази година ученици на ОУ"Христо Ботев" участваха в РАЙОННИ СЪСТЕЗАНИЯ на Втора РСПБЗН- гр.Бургас МПО" Млад огнеборец". Тази година нашите млади огнеборци се класираха на IV място.

 

 

 

 

 

 


 

В конкурса " Земята, пчелите и хората" организиран от Община Бургас, Пчеларско сдружение и Център за личностно развитие- гр.Бургас, бе награден Християн Недялков Янчев ученик от V клас с грамота и посещение в Музея на пчелата в гр.Несебър.

 

 

 

 


ГОРДЕЕМ СЕ С НАШИТЕ УЧЕНИЦИ !

В конкурс за детска рисунка на тема " Моите приятели от друг етнос" по инициатива на Община Бургас и г-жа Йорданка Ананиева, бяха наградени десет рисунки, шест от рисунките са на ученици от ОУ"Христо Ботев". 

На X място - Калоян Вселинов Иванов - 12 г.

На IX място - Александрина Емилова Павлова - 12 г.

На VIII място  Борислав Николаев Симеонов - 13 г.

На IV място Александра  Иванова Чолакова - 12г.

На V място Иван Велков Павловски - 11 г.

На  II  място  Диляна Андреева Стоянова - 11 г.

 

 


На 13.04.2018г. четвъртокласниците от ОУ"Христо Ботев"  с голямо вълнение посрещнаха бъдещите първокласници от ОДЗ "Калина Малина". Посещението  на децата в училището беше изпълнено с много усмивки и весело настроение.

 

 

 

 

 


 БНР- Бургас, Община Бургас и РУО-Бургас изказаха благодарност за активното участие на учениците от ОУ"Христо Ботев"  в конкурса за рисунка "Свободата и нейните герои", част от кампанията" 140 години свобода". Благодарствено писмо и грамоти получиха:

г-жа Йорданка Николова - директор на ОУ"Христо Ботев"

 

Виктор Александров Иванов - 10 г.                                                                        Диляна Андреева  Стоянова - 11 г

 

 

 

Татяна Тодорова Тодорова - 11г.                                                                              Борислав Борисов Симеонов - 13 г.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Златомира Тодорова Пеева - 13г.                                                                                     Митко Станков Божков - 13 г.

 

 

 

 


Александра  Чолакова от VI клас получи грамота за участие с есе, в конкурс  на "Ротари" и "Зоната"-"Народните Будители и Аз" посветен на 140-годишнината от Освобождението на България  от османско владичество.


И тази година се спази традицията на пролетния момински обичай Лазаруване. Този празник се чества от поколения ветренци. Учениците от 1 до 7 клас на ОУ"Христо Ботев"- кв.Ветрен, лазаруваха по домовете, а щастливите стопани ги очакваха с нетърпение и настроение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Уважаеми родители, учители и ученици,

Благодарим  Ви, че за пореден път доказахте Вашата доброта и състрадателност. 

В  дарителската кампания, за животоспасяваща операция на г-н Милен Зайков събрахме 160 лв.


На 24 и 25 март 2018 година се проведе Международен турнир 
по Таекуон-До за купа „Бургас” 
под патронажа на кмета на Община Бургас 
г-н Димитър Николов, част от програмата на СА МВР 
„Млади приятели на полицията“ и на Българска Асоциация по таекуон-до ITF.

211 състезатели от България ,Гърция,Молдова,Словения и Русия се състезаваха в СЗ „Никола Станчев”-Бургас в 4 дисциплини-силов тест,специална техника, форма ( туль) и спаринг.
32 състезатели от гр.Бургас , чийто треньор е Босабум ним Пейо Чолаков , участваха в състезанието , а 8 от тях учат в ОУ „Христо Ботев”-кв.Ветрен.
Всички се представиха отлично и се състезаваха по правилата .
Дипломи и медали спечелиха:
 Антон Ангелов -  сребърен медал
 Виктор Щерев - златен медал
Иван Шапошноков -златен медал
Станислав Йотов - златен медал

Благодарим на всички участници в състезанието и им желаем още много успехи и в спорта и в учението. Постоянството и упоритостта ще ви помагат .

 

 

 

 

 

 


Константин Балабанов от VII клас взе участие в II  Екологична конференция под наслов      " Да мислим екологично за бъдещето"организирано от Университет "Проф.д-р Асен Златаров" и Община Бургас. Ученикът се представи с постер на тема "Зеолитът- извор на дълголетие"  с учител Ани Стоянова. 

 Виктор Дамянов Чобанов  спечели III-то място на XXII-рата  Национална ученическа философска конференция "Човек-Свят", която се проведе 
на 15-16 март 2018 година в СУ „Епископ Константин Преславски”-гр.Бургас.

 

 

 

 

 

 


На 19 март 2018г. "Водоснабдяване и канализация " ЕАД - Бургас, награди участниците в конкурса за рисунка "Водата е живот". От ОУ"Христо Ботев" гр.Бургас,кв.Ветрен бяха отличени:

Александра Арабаджиева IV клас 

Павлена Стоянова IV клас                                                                                                                
Гергана Имперова V клас

 

 

 

 

 

 

 


На 2 март 2018г. Народно чиалище "Фар-1946" гр.Бургас  връчи награди на учениците от ОУ"Христо Ботев" гр. Бургас, кв.Ветрен,  участвали  в конкурс за детска рисунка на тема: "140 години от Освобождението на Бургас и България от османско робство".

Първо място получиха рисунките на Айтен Ибрям от VII клас  и Евгени Георгиев от VI клас

Второ място получиха рисунките на Златомира Пеева от VII клас, Калоян Иванов от VI клас, Зара Танева от IV клас и Мария Кунева от III клас.

Трето място получиха рисунките на Борислав Симеонов от VII клас и Иван Павлоски от V клас

Поощрителни награди получиха рисунките на Александра Чолакова от VI клас, Диляна Андреева от  V клас, Борислав Терзиев от V клас, Галена Пеева от  III клас и Дарина Щерева от III клас.

 

 

 

 

 

 

 


На 27.02.2018г. в Младежки дом в град Бургас се проведе ученическа викторина за прогимназиален етап на образование "Аз съм българче", посветена на 140 години от Освобождението на България. Организатори бяха Община Бургас и ЦПЛР - Бургас.   Нашето училище се представи с отбор " Родолюбец" с учениците от Vклас:

Татяна Тодорова, Виктор Чобанов  и Християн Янчев         

Децата отговаряха на въпроси, свързани с Освбождението, представиха презентация на тема "140 години от Освобождението на Бургас", съчинение по картина "Христо Ботев- един от великите българи" на художника Васил Горанов  и литературно-музикална програма.  Учениците се представиха блестящо и получиха специални поздравления от журито. Накрая всички бяха наградени с медали за участие и грамоти. Ръководители на отбора бяха учителите Иринка Чолакова, Десислава Грозева и Паскал Паскалев.                                                  

 

 

 


На 17-18.02.2018 г. в гр.Елин Пелин се проведе X Открито първенство по КУАДРАТЛОН ТАЕКУОН ДО за купа „Левски” .
В състезанието участваха 267 трениращи към ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ ТАЕКУОН ДО КЛУБ от цялата страна.
Антон Ангелов Ангелов , който е ученик от 2 клас в ОУ „Христо Ботев”-кв.Ветрен , 
участва в състезанието и в дисциплина ТУЛЬ спечели I място .
Поздравления за представянето !
Очакваме отлично представяне на  всички и на Международен турнир по Таекуон-До за купа „ Бургас ”  под наслов„ Млади приятели на полицията ” , който ще се проведе на 24-25.03.2018 г .в гр.Бургас , спортна зала „Никола Станчев ”.

 

 


 

 

Ученици от ОУ"Христо Ботев" участваха в Международен конкурс " Моята среща със земята от космоса", организиран от БАН. Грамоти получиха:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

На 14.01.2018 г.  в ОУ„ Васил Апостолов” се проведе изпит за технически степени .На изпита взеха участие и трениращи от ОУ„Христо Ботев”-кв.Ветрен.
Иван Шапошников успешно защити 10гуп.(бял колан).
Антон Ангелов,Георги Димитров,Иван Делев и Станислав Йотов успяха да повишат степените си на 9 гуп.(бял колан с жълта лента).
Поздравления на всички трениращи .
Вие показахте , че спазвате принципите на таекуон-до.

 

 

 

 

 

 

 


Резултати  от анонимна анкета  за мнението на родителите на учениците от ОУ"Христо Ботев", относно въвеждане на училищна униформа.

м. Декември

Клас

Въпрос  1

Въпрос  2

Въпрос  3

Въпрос  4

Анкетирани

родители

 

 ДА

НЕ

ДА

НЕ

Частична

Цялостна

Тениска/

Блуза

Спортно  -

елегантен

Официален

 

I

13

2

13

2

5

4

4

11

2

15

II

10

4

7

7

6

5

-

11

1

14

III

16

1

16

1

6

10

-

15

1

17

IV

14

3

13

3

8

4

3

15

-

17

V

13

1

13

1

1

8

4

13

-

14

VI

8

3

7

4

8

1

1

8

2

11

VII

11

3

11

3

5

1

6

11

1

14

 

Общо:

 

85

 

17

 

80

 

21

 

38

 

34

 

18

 

84

 

7

 

102

Резултати от анкетата проведена на  08.01.2018г. с учениците на ОУ"Христо Ботев"

Клас

Въпрос  1

Въпрос  2

Въпрос  3

Въпрос  4

Анкетирани

Ученици

 

 ДА

НЕ

ДА

НЕ

Частична

Цялостна

Тениска/

Блуза

Спортно  -

елегантен

Официален

 

I

14

3

13

4

6

2

11

17

-

17

II

9

5

10

4

3

7

4

19

5

14

III

16

2

15

2

4

10

2

15

1

18

IV

12

7

15

4

5

7

6

15

1

19

V

12

2

12

2

0

11

2

12

1

14

VI

8

3

8

3

7

1

3

10

1

11

VII

13

1

13

1

3

5

6

12

2

14

 

Общо:

 

84

 

23

 

61

 

45

 

28

 

43

 

34

 

90

 

11

 

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Българската Асоциация по Таекуон-До (БАТ) е създадена през 2006 година като
сдружение с нестопанска цел, което развива и разпространява бойното изкуство
Таекуон-До в България.

Българска Асоциация по Таекуон-До е член на:


Международната Таекуон-До Федерация ITF (International Taekwon-Do Federation)
Европейската Таекуон-До Федерация A.E.T.F (All Europe Taekwon-Do Federation)
БСФС (Български съюз за физкултура и спорт)


Таекуон-До е съвременно бойно изкуство за невъоръжена самоотбрана, създадено от Генерал Чой Хонг Хи, през 1955 г в Сеул, Южна Корея, което има за цел не само физическото развитие, но и духовното, както и възпитаване на морални и етични ценности, които да изграждат честни пълноценни личности.

Бойното изкуство Таекуон-До
Таекуон-До цели да развие не само физиката на практикуващите, но и тяхната етика и да създаде добри пълноценни личности. Таекуон-До развива силен дух, дисциплина и чувство за правда, което кара практикуващият да защитава по-слабите дори и с риск за себе си. Бойното изкуство има своите морални и етични устои, които предполагат определено поведение и отношение, не само в залата за тренировки, но и извън нея.

Принципи на Таекуон-До
• Учтивост (Ye Ui)
• Почтеност (Yom Chi)
• Постоянство (In Nae)
• Самоконтрол (Guk Gi)
• Непоколебим дух (Baekjul Boolgool)

Спортът Куадратлон Таекуон-До
Куадратлон Таекуон-До е спорт, който, в едно честно съревнование, развива борбения дух и спортния хъс на трениращите. Българската Асоциация по Таекуон-До подкрепя организирането на национални, регионални и международни състезания на територията на България по правилата поставени от Международната Таекуон-До Федерация ITF и българското законодателство. Куадратлон Таекуон-До включва в себе си четири основни дисциплини:
Туль
Формите представляват разнообразни основни движения, повечето, от които са атакуващи или отбранителни техники, поставени в завършена логическа последователност.
Спаринг
Спарингът е физическото приложение на атакуващите и защитни техники придобити от формите и основните упражнения срещу реален движещ се противник или противници в разнообразни ситуации.
Специална техника
Дисциплината „Специална техника” цели по-скоро да демонстрира способността да се атакуват с точност цели на голяма височина или през препятствия, отколкото да се показва сила на техниката. Участниците се състезават да ударят с определен удар и определена повърхност дъска поставена на голяма височина.
Силов тест
Същинската цел на тази дисциплина е да докаже силата на всеки удар не само на зрителите, но и на самите участници. По определени правила състезателите последователно опитват да счупят няколко на брой дъски с точно определени техники.

 

 

 

 

 

 

 


С грамота за първо място в първи кръг  на състезание "Аз зная английски" на  конкурс "Многознайко" е награден Виктор Дамянов Чобанов от 5клас с учител г-жа Десислава Грозева .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Учениците от четвърти клас поздравиха децата от ОДЗ"Калина Малина" с предстоящите Коледни и Новогодишни празници

 

 


Нашите талантливи ученици  бяха наградени за участието си  в конкурс за рисунка на тема "Любим герой и събитие от българската история", организиран от  Народно читалище "Фар-1946" със съдействието на Община Бургас. С грамота за високи професионални постижения е наградена  г-жа Мариана Желева учител в ОУ"Христо Ботев".

На I място - Габриела Кирякова                                 

Наградени на II-ро място са:

Митко Бошков                                                                           Виктор Иванов

Венелин Илчев

На III-то място:

Константин Балабанов                                                      Дария Димитрова

 

 


 

 

Наградени творби и ученици в конкурса за есе на тема"Училището- територия на етническа толерантност", организиран от Община Бургас с ръководител г-жа Йорданка Аниниева.

I място - Борислав Симеонов, уч. от VII клас

За отлично представяне грамота получиха :

Татяна Тодорова- уч. от V клас                                Александра Чолакова- уч. от VI клас

                     

Александрина Павлова- уч. от VIклас                Павлета Попова - уч. от VI клас

                            

Константин Балабанов- уч. от VII клас

Наградени творби и ученици за рисунка:

Християн Янчев- уч. от V клас                                            Павлета Попова- уч. от VI клас

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Община Бургас и Център за подкрепа на личностно развитие - Бургас 

наградиха с грамота Константин Балабанов  ученик от VII клас за участие  с презентация в  ученически конкурс  "МОЯТ СВЯТ И НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ" .

Презентазията може да видите тук


ДЪРЖАВНА ОПЕРА БУРГАС  ГОСТУВА НА ЧИТАЛИЩЕ ВЕТРЕН!

На 08.11.2017г. учениците от ОУ"Христо Ботев" имаха удоволствието да посетят "Патиланци"- мюзикъл за деца от Александър Йосифов.

                                                 


 

Учениците от ОУ"Христо Ботев"отбелязаха "Националната седмица на четенето" 

Първи клас с г-жа Манджукова и г-жа Стоянова изработиха табло на приказките, а гостите им - учениците от пети клас, четат и преразказват приказката за "Червената шапчица".

Втори клас с г-жа Петрова и г-жа Пенчева участаваха с:                                                                                                                                                      - Класен идеен проект "Мое за твое"- размяна на книжки между децата.                                                                                                                  - Конкурс"Най-много прочетени книжки" - победител Марин Станков                                                                                                                        - Изработване на табло- "Аз чета, защото......"                                                                                                                                                                         - Представяне на читателски дневник.

                                                                                                                                                                 

  Трети клас  с г-жа Михалева направиха презентация на читателски дневници. Четене и разказване на "Моята любима приказка"

   Четвърти клас с г-жа Цвяткова и г-жа Желева, отбелязаха седмицата на четенето с класова изява -четене на книжки:                                    "История на България"- детско издание; "Детска енциклопедия"- сезони; Стихотворения и разкази на Иван Вазов; "Интересни експеримени"                                                                                                                                       

Пети клас  с г-жа Нанева,  посетиха първи и втори клас, като им четоха приказки на Ханс Кристиян Андерсен.

Шести клас с г-жа Нанева, анализараха и четоха "Принцът и посякът" на Марк Твен

Седми клас с г-жа Нанева, отбелязаха седмицата на четенето  с четене и разкази на български литературни класици.


Учениците на ОУ"Христо Ботев"  участваха в благотворителна кауза за събиране на топли дрехи, обувки и одеяла за бедстващите хора в Община Камено. Събраните дрехи бяха откарани в Регионално управление на образованието, от където ще бъдат транспортирани до нуждаещите се хора.


 

  През изминалата учебна година, ученици  от ОУ"Христо Ботев" участваха в конкурс  под наслов "НА МИРА    В СВЕТА", организиран от УС на СВВБ- Бургас,  и спечелиха  награда пътуване до исторически значим обект.   УС на СВВБ- Бургас съвместно с ръководствата на СОСЗР в лицето на ген.Джелебов и Военно окръжие Бургас с началник пполк.Мешлинков реши този обект да бъде Музея на бойната слава в град Ямбол.

 На 19.10.2017г.  учениците от трети и четвърти клас придружени от учители, родители, ген. Джелебов, пполк.Мешлинков,  и ветеранът Иван Дравски- бивш директор на ОУ"Христо Ботев", посетиха Музея на бойната слава в гр.Ямбол. 

 


 

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

На 15 септември 2017 година тържествено бе открита новата учебна година в ОУ"Христо Ботев". С песни, танци и добро настроение бяха посрещнати първолаците. Директорът на училището, г-жа Йорданка Николова поздрави учениците, родителите, учителите и гостите на тържеството, като пожела да бъде успешна и спокойна новата учебна година .  

 


 

На 2.06.2017г. Основно училище „Христо Ботев“, Училищното настоятелство и Общественият съвет организираха честване на 90 години от основаването на училището при следната програма:

16:30ч – Педагогически съвет на тема „Моето училище – моят дом“ в читалище „Обнова“

17:30ч – Коктейл в ОУ „Христо Ботев“

19:30ч – Концерт – ОУ „Христо Ботев“

21:30ч –Тържествена заря.

Вълнуваща беше срещата на колектива на училището с бивши директори и учители. На педагогическия съвет от директора Й. Николова бе представена презентация със снимков материал от построяването на стара сграда до днес. Изказване направиха директорите Мала Василева и Иван Дравски, учителите Тонка Петкова и Цветана Енчева. Те с вълнение разказаха за предизвикателствата на учебния процес, с които е трябвало да се справят. Умиление и сълзи предизвикаха многото застинали моменти в снимки, които разказваха за историята на училището, за учители и ученици.

Концертът се състоя на открито в двора на училището. Това бе повод да се съберат жителите на кв. Ветрен и да се насладят на песните, танците, рецитацията и сценките на талантливите ни ученици. Бурните аплодисменти показваха одобрението на публиката.

На концерта бяха съобщени и наградите за нашето училище:

Поздравителен адрес от община Бургас в лицето на кмета Димитър Николов и парична награда от 800 лева.

Грамота от началника на РУО инж. Виолета Илиева и почетен вимпел с поздравителен адрес.

Поздравителен адрес от директора на ПГЕЕ Коста Папазов

Не по-малко емоционален бе завършекът на празничния ден – зарята по случай Деня на Ботев и всички загинали за свободата на България. Учениците, морски военни и цялото гражданство коленичиха в едноминутно мълчание в почит на паметта на всички загинали. Поднесоха се венци, а финалът бе заря в чест на патрона на нашето училище.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 16.06.2017г се проведе изложба на учениците от 1 клас от групата за извънкласна дейност ''Сръчни ръчички-радост за всички'', проведена в училище ОУ''Христо Ботев'' гр.Бургас, кв.Ветрен,представиха пред гостите- директора на училището г-жа Николова, учители и ученици, своите произведения, направени чрез различни техники на рисуване и апликиране. Учениците показаха чрез соите работи емоционалното си отношение кdк даден обект, показаха,че са усвоили работата с изобразителни материали и техники. Проявиха усета си  за цвят,светоусещане и показаха, че могат да създават различни по съдържание и вид фигуративни и нефигуративни образи.

 

 

Група "Задачка- закачка"-2 клас, по проект "Твоя час" показаха усвоени знания по математика.

 

 

Умелите ръце на децата от група " Сръчни ръчички, радост за всички" 1 клас, по проект "Твоят час", чрез оцветяване, изрязване и лепене, изработиха Великденска украса.

 


Лазаров ден е!                                                                                                                          

На този ден се извършва обичаят Лазаруване. Стопаните на къщите в кв.Ветрен бяха благословени от лазарките на ОУ"Христо Ботев" с обредни  песни за здраве, щастие и берекет.

 

 


 

Първокласниците вече овладяха в пълнота българската азбука. По този повод се състоя празник на буквите, на който присъстваха родители, учители и ученици. Първолаците показаха не само че знаят буквите, но и че вече могат да четат.

 

 

 

 


Павлена Стоянова получи грамота за участие в изложба

"ВОДАТА Е ЖИВОТ"

На 23.03.2017г. г-жа Тодорка Михалева  проведе открит урок с учениците от II клас на тема "Части на речта". Всички ученици бяха активни, показаха  усвоени знания и творчество при изпълнението на поставените задачи.

 

На 22.03.2017г. се състоя Национално състезание за мултимедийни презентации"Водата- извор на живот"-Бургас 2017г. Учениците от VI клас Борислав Симеонов, Константин Балабанов и Георги Иванов представиха блестящо ОУ"Христо Ботев" под ръководството на г- жа Ани Стонова, като бяха наградени с почетното I място.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 22.03.2017г.  Александрина Емилова Павлова от V клас, участва в  Националния  конкурс за литературно творчество"Водата-извор на живот"- гр.Бургас - II възрастова група, раздел "Проза" с ръководител г-жа Иринка Чолакова. Блестящото представяне бе наградено с II-ро място.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 16-17 март 2017г. в СУ'' ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" гр.Бургас, се проведе XXI национална ученическа конференция "Човек- Свят".  Учениците -Александра Чолакова от V клас, Александрина Павлова от V клас, Борислав Симеонов от VI клас и Константин Балабанов от VI клас, взеха участие със съдействието на г-жа Петя Паскалева.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учениците от ОУ"Христо Ботев"  участваха в кампанията "Дари капачка- спаси живот". Целта на кампанията е чрез събиране и рециклиране на пластмасови капачки, да се купи кувьоз за Отделението по неонатология на УМБАЛ Бургас.

 

На 27.02.2017г. г-жа Ирина Нанева проведе открит урок с шести клас в часа на класа на тема "Как да се държим в обществото." Присъстваха родители и учители.
 

 

 

През Февруари месец ОУ"Христо Ботев" бе домакин на открита презентация  на тема "Атанасовското езеро". Учениците се запознаха с добиването на сол, растенията и животните които живеят  в и около езерото. След приключване на преземтацията се проведе беседа в която учениците взеха участие, а труда им бе награден със символични подаръци.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Учениците от ОУ"Христо Ботев"гр.Бургас, кв.Ветрен учатваха в конкурс на тема " НА МИРА В СВЕТА" посветен на международния ден на мира.  Почетни места заеха:

Любослав Найденов от IVклас - I-ва награда за стихотворение  и II-ра награда в раздел фотография.
Виктор Иванов от III-клас - II-ра награда за стихотворение.

 

 

 

Тедислав Богойчев ученик от IV клас, получи грамота за участието си в Национална изложба на творчеството на ученици със СОП на тема "Заедно".

 

Даяна Крачунова и Теодор Милушев от III клас, участваха в ученическа викторина " АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ"

Трескава подготовка за предстоящо състезание:

 

 

 

Скъпи ученици,

Училищното ръководство обявява конкурс

"Най-задружен клас"

Комисия в състав:

 1. М. Арнаудова - психолог
 2. П. Паскалев - учител
 3. Ж. Владов - учител

ще оценят по следните критерии:

 • Вежливо отношение към ученици и учители;
 • Дежурство и красива класна стая;
 • Самоинициативи в класа и училищния двор.


Благодарим  на всички ученици, родители и учители за проявената инициативност и творчество, за щедростта и всеотдайността по време на училищния коледен базар!

Поздравяваме всички с коледните и новогодишни празници!

Пожелаваме здраве, щастие, късмет и сполука през новата 2017 година!

  

 

На 07.12.2016 г. - сряда от 18:00 ч. в учителската стая ще се проведе събрание на Обществения съвет към ОУ "Христо Ботев", кв. Ветрен.

 

13 ученици от ОУ"Христо Ботев" гр.Бургас, кв.Ветрен  посетиха ателиетата на художници от Академия "ДАЯ", гостуващи на почивна станция "Св. Мина"в Минерални бани. Учениците имаха удоволствието да рисуват с художниците на тема "Есен".

Рисунките ще бъдат представени на изложба в училище ОУ"Христо Ботев"гр.Бургас, кв.Ветрен.

 

 

 

Кметът Димитър Николов поздрави лично малките ръгбисти от "Ботев" - Бургас и техния треньор - Петко Колев за завоюваната шампионска титла на Републиканското ученическо първенство по Ръгби 5. Това е най-големият успех на младите надежди на бургаското ръгби от ОУ"Христо Ботев" кв. Ветрен.

 

Календар

 

Контакти