История

Мои скъпи приятели, деца, учители, родители и общественици!

Радостна съм от факта, че човек помни само хубавото и когато обърне поглед назад във времето пред него изплуват най-прекрасните и красиви моменти от миналото. И така трябва да бъде! На човека е присъщо да забравя: да забравя обидите, сълзите и тежките моменти, когато се е сблъскал с нелеки проблеми.

Радостна съм от факта, че именно трудностите и обидите, сълзите и тежките моменти са ни помогнали да израснем и станем такива каквито сме - хора, носещи достойно името си.

Радостна съм от факта, че Живея в това трудно и предизвикателно време и срещам по пътя си само добри хора:

Защото добротата ни е присъща, тя се е загнездила дълбоко в нашата същност.

Защото все повече ставаме съпричастни и състрадателни към болката на останалите.

Защото осъзнаваме, че любовта е най-важна.

Мои скъпи приятели, деца, учители, родители и общественици!

Бих искала да ви подаря:

Мъдрост, за да имате самочувствието във всеки един момент!

Вяра, че мечтите ви ще се сбъднат!

Любов, защото "Любовта ще спаси света"!

Обръщам се към всички вас с цялото си сърце, с любовта, която нося в себе си и с мъдростта, която имам и Ви поднасям моето голямо:

Благодаря!

Й. Николова


Из летописната книга:

1927 г.   В с. Нови Ветрен се открива училище, като за учебна сграда се използва една стая в къщата на дядо Ласко Гъдев. Първи главен учител е Елена Михайлова със заплата 1060лв. Георги Пашов и Димитър Радулов подаряват своите места за училищен двор и обществени нужди. Активно участие в строежа на училището взели: А. Курбанколев, М. Грозев, Б. Попов, К. Милев, А. Петков, К. Божков, Г. Пашов.

1932 - 1933 г.  Започнала обработката на една училищна градина, засята с памук.

1940 - 1941 г.  Открита е трапезария за бедни.

1946 - 1947 г. С протоколно решение № 2/05.10.1946 на учителския съвет е преименувано на "Христо Ботев".

1949 - 1950 г.  Училището се именува Народно основно училище. От УНИЦЕФ била отпусната закуска за определен брой ученици.

1950 - 1951 г. Организирани са курсове за ограмотяване на населението - неграмотни и малограмотни. Проведена е акция за събиране помощи на корейските деца.

1952 - 1953 г. Въвежда се петобална система на оценяване и четири учебни срока през годината.

1954 - 1955 г. Учебната година завършва с изпит за учениците от четвърти, пети и шести клас, а седми - с матура.

1965 - 1966 г. Открива се предучилищна група и осми клас.

1968 - 1969 г. Открива се занималня в начален и среден курс.

1976 - 1977 г. Открива се новата сграда на училището; тържествено честване на 50-годишния юбилей на училището.


 

 

ОУ “Христо Ботев”, кв. Ветрен е малко училище с дълга история. Основано е през 1927 г.

С дарителството на родолюбиви българи се построява първата сграда на училището. То има обширен двор, който е превърнат в градина. В нея учениците отглеждат земеделски култури – зеленчуци и памук.

През 1946 г. с протоколно решение № 2/05.10.1946 училището приема името на великия поет и революционер Христо Ботев. Във времето основното училище се утвърждава като център за наука, образование и култура на ветренските деца.

През 1972 г. е построена нова и съвременна учебна сграда. Тя има просторни и приветливи класни стаи, физкултурен салон и кабинети по музика и изобразително изкуство.

Календар

 

Контакти