Учебна 2018/2019г.

Реализация на завършилите VІІ клас

Вид училище Брой ученици
Езикови гимназии 2
Професионални гимназии 8
СУ 0
 

 

 

 

 


 

Учебна 2016/2017г.

Реализация на завършилите VІІ клас

Вид училище Брой ученици
Езикови гимназии  
Професионални гимназии 8
СУ 3

           

 

Учебна 2015/2016г.

Реализация на завършилите VІІ клас

Вид училище

 Брой ученици

Езикови гимназии 6
Пофесионални гимназии 6
СОУ 2

 

Календар

 

Контакти