Обществен съвет

Състав:

1. Гинка Драгнева - председател

2. Веселина Таралова - директор на дирекция "Образование" в Община Бургас

3. Даниела Сачарова - зам. председател

4. Румяна Балабанова - протоколчик

5. Тодорка Великова

Резервни членове:

1. Златка Дойнова

2. Живка Найденова


На 07.12.2016 г. - сряда от 18:00 ч. в учителската стая ще се проведе събрание на Обществения съвет към ОУ "Христо Ботев", кв. Ветрен.

Календар

 

Контакти