Съобщение

На 18.12.2019 г. училищното настоятелство организира " Коледен базар " , който ще се  проведе от 11: 30 часа във физкултурния салон на ОУ " Христо Ботев "-кв.Ветрен , гр. Бургас .

 

 

 

 

 

 


 

Училищно настоятелство

Състав:

1. Иван Башов - председател

2. Иринка Чолакова

3. Анета Симеонова - касиер

4. Тонка Петкова

5. Мария Георгиева

Календар

 

Контакти